vrijdag 4 juli 2008

birthday cards!

Afgelopen woensdag was ik jarig. Ik heb een heleboel mooie kaartjes gekregen, dames bedankt! ik vond het geweldig ze te mogen ontvangen!

Last wedsnday it was my birthday, I've recieved lots of beautiful cards, thanks lady's!!
I've had a lot of fun, opening all those envelopes!

thanks: Hedwich, Anja, Karin, Alina, Gonny, Anita, Henderica, Ria, Edith, Bep!

Geen opmerkingen: